SÜTI (COOKIE) ÚTMUTATÓ
Ez az oldal a könnyebb kezelhetőség érdekében sütiket (cookie-kat) tartalmaz. A sütik szükségesek weboldalának optimális használatához. Segítenek általános használati statisztikák rögzítésében, valamint olyan információk tárolásában, amelyek lehetővé teszik bizonyos szolgáltatások, például a járművek összehasonlítása funkció használatát.Ezek a sütik nem tartalmaznak beazonosítható személyes adatokat. A sütikkel kapcsolatban további információkat olvashat a következő oldalon: Adatvédelem.

Ford Assistance

Mi is az az assistance?

Ha lerobban vagy nem indul a gépkocsi, akkor szinte az összes európai országban rendelkezésére áll a Ford Assistance. Elég egy telefon, és hamarosan érkezik a segítség - ingyenes helyszíni javítással, vontatással, cseregépkocsival, szállásfoglalással, a hazajutás megszervezésével vagy egyéb szolgáltatásainkkal. A Ford Assistance szolgáltatás érvényességét a gépkocsi szervizfüzetében (hivatalosan:Garanciális és szervizelési útmutató) találja meg. 
[Magyarországon belül: (06 80) 204 635; Magyarországon kívül: (00 36 1) 345 1728]
 
Pontos leírást az alábbiakban olvashat:

Ford Szerviz Assistance

Feltételek
Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesítő Kft. országúti segélyszolgálat programot biztosít Önnek, 
mint ügyfélnek a következők szerint.

A Ford Assistance programot azon Ford gépjármű tulajdonosoknak hoztuk létre a hivatalos alapgaranciát követő időszakra, akik rendszeresen Ford márkakereskedésben végeztetik a gépkocsi kötelező szervizét. A program országúti segélyszolgálatot biztosít 12 hónapra vagy a következő szervizig. 

 • Jogosult járművek: Ford személy- és könnyű haszongépjárművek , melyek kötelező szervizét hivatalos Ford Márkakereskedésben vagy szervizben végezték
 •  Assistance időtartama: A következő szervizig vagy maximum 12 hónapig.
 •  Assistance területi hatálya: Magyarország és a „Ford Assistance területi hatálya Európában „ fejezetben felsorolt európai országok. Kérjük, ellenőrizze, hogy utazása során érintett európai országok lefedettek-e az országúti segélyszolgálat által.
 •  Biztosított személy: a gépkocsi vezetője és utasai, összesen legfeljebb a gépjármű forgalmi engedélyében meghatározott számú személy, kivéve autóstopposok.
 •  Kizárások: az Assistance szolgáltatásai nem terjednek ki a következő esetekre:
- természeti katasztrófa, háborús esemény, sztrájk, elkobzás, állami kényszerintézkedések, hivatalos tilalom, zavargások vagy robbanások során következtek be;
- autóverseny vagy tréning során következett be;
- rakomány sérülése, vagy poggyász elvesztése;
- utánfutó sérülése;
- utánfutóval kapcsolatos meghibásodások;
- amennyiben olyan beépített alkatrészek vagy tartozékok okozták a meghibásodást, amelyek a Ford által nem jóváhagyottak;
- jogosulatlan vezető vagy jogosítvánnyal nem rendelkező személy által okozott hiba esetén;
- házi állatokra nem, terjed ki az Assistance szolgáltatás;
- a szervizbe szállítás / vontatás nélkül bejutott járműre bejelentett szolgáltatási igények;
- a segélyhívó központnak utólag bejelentett káreseményekkel összefüggő szolgáltatási igények;
- vis maior káresemények;
- beázás;
- légzsák visszajelző lámpa jelzése;
- hóban vagy sárban elakadás (közúton is);
- hólánc elszakadt;
- rágcsáló által megsértett vezeték;
- Légkondicionáló;
- Ellopott kulcs;
- Riasztó rendszer (ha ennek meghibásodása önmagában a jármű üzemképtelenségét nem eredményezi);
- Rossz kulcs alkalmazása a zárban;
- Távirányító meghibásodása;
- Nem zárható oldalsó ablak;
- Műszer fal részleges vagy teljes meghibásodása;
- Helyzetjelző lámpa;
- Bármely lámpa (kivéve a KRESZ által előírt) meghibásodása következtében a jármű közlekedésbiztonsága veszélyeztetett
 
 • Korlátozások:
- mentőautó, rendőrautó, oktató jármű, bérautó, taxi csak helyszíni hibaelhárításra és szállításra jogosult – nehezített mentés (árokból kiemelés,/daruzás/csörlőzés stb.) kizárólag baleseti káresemény vagy tűzesetén ( az utánfutó minden esetben kizárt)

Mi a teendő, ha segélyszolgálatra van szüksége?

Hívja a Ford Assistance –t
Belföldről hívható: 06-80-204-635
Külföldről hívható: 00-36-1345-1728
Híváskor a következő információkra lesz szüksége:
 • a vezető és utasok neve
 • gépjármű rendszáma, alvázszáma
 • pontos tartózkodási hely, kapcsolattartó telefonszáma
 • az esemény rövid leírása, szükséges segélyszolgálat típusa
Assistance szolgáltatásra jogosult események.  
Az országúti segélyszolgálat a következő eseményekre terjed ki:
- üzemképtelen gépjármű, beleértve az otthonindulást is;
- erőtlen motor;
- motor vezérlés meghibásodása;
- baleset, beleértve az otthona előtt történt balesetet – a gépkocsi a legközelebbi Ford márkakereskedésbe történő elszállításra jogosult;
- lopási kísérlet okozta sérülés, beleértve az otthona előtt történt lopási kísérletet – a gépkocsi a legközelebbi Ford márkakereskedésbe történő szállításra jogosult.;
- vandalizmus okozta esemény – a gépkocsi a legközelebbi Ford márkakereskedésbe történő elszállításra jogosult;
- lemerült akkumulátor (akkumulátor hiba minden esetben fedezett önhiba/gyári hiba /stb);
- műszaki hiba okozta üzemanyag elfolyás vagy hiány;
- bármelyik kerékabroncs bármely okból kifolyólag, érintett kerekek számára tekintet nélkül sérülése ( a kerékabroncs költsége a gépkocsi tulajdonosát terheli);
- közlekedésbiztonsági szempontból a következő meghibásodások tekinthetők fedezettnek: biztonsági övek, ablaktörlők, irányjelzők és a hátsó fényszórók meghibásodása;
- elektronikus kártyát nem ismeri fel a rendszer (amennyiben a hiba nem vezetőnek róható fel);
- a kulcs nem illeszthető be az önindítóba;
- a kulcs nem fordítható el az önindítóba;
- zár blokkolt;
- Zár nem működik – a jármű nem használható;
- riasztó rendszer, indításgátló (ha ezek meghibásodása a jármű üzemképtelenségét eredményezik);
- a hátsó / első szélvédő nem rongálás miatt bekövetkezett sérülése (szélsőséges időjárási körülmények között);
- mobil tető nem zárható;
- ajtók nem zárhatók;
- a vezető ülését szabályozó rendszer elakadt és ezért a kormánykerék nem elérhető;
- a műszerfali visszajelzők nem működnek ( he ez kihatással van a közlekedés biztonságára );
- beragadt a sebváltó rendszer;
- LPG gázüzemű rendszer meghibásodása (gyári)
- utastér hűtése /fűtése (ezáltal a járművel való közlekedés ne, biztonságos) , de légkondicionáló meghibásodása nem fedezett;
- megfagyott, megdermedt üzemanyag;
- szennyezett üzemanyag;
- Rossz üzemanyag (dízel helyett benzin, vagy benzin helyett dízel), üzemanyag kifogyás
- törött kulcs vagy elveszett kulcs

Segélyszolgálat műszaki hiba esetén: 
Ha az utazás nem kezdhető meg, vagy nem folytatható a gépjárművel , a Ford Assistance megszervezi az országúti javítást.

Gépjármű elszállítása: 
Ha az utazás nem kezdhető meg, vagy nem folytatható a gépjárművel, és a gépkocsi helyszínen nem javítható, a Ford Assistance megszervezi a gépkocsi, az utánfutó és a csomagok elszállítását a legközelebbi Ford márkakereskedésbe (vagy 50km-en belül az ügyfél által rendszeresen látogatott márkakereskedésbe);Amennyiben a gépkocsi balesetet szenvedett, és letért az úttestről és speciális mentés szükségeltetik az elszállítás előtt, a Ford Assistance megszervezi a nehezített mentést és annak költségei fedezettek az Assistance program által. Könnyű haszongépjárművek esetén a műszaki hibát követően az ügyfél kérésére a Ford Assistance megszervezi a kereskedelmi rakomány tovább szállítását és fedezi a rakomány átpakolásának költségeit maximum 250 Euro+áfa értékhatárig.

Cseregépjármű: 
Amennyiben a személy- és haszongépjármű javítása nem végezhető el a helyszínen és az elszállítást követően a Ford márkakereskedésben sem a meghibásodás napján, a szolgáltató hasonló kategóriájú csereautót biztosíthat az  ügyfél számára kilométer korlátozás nélkül a javítás végéig, de legfeljebb 2 munkanapig, az autókölcsönző társaság általános feltételei szerint ( pl. külföldi igénybevételnél kaució, dombornyomott bankkártya, bizonyos országok vonatkozásában külföldre viteli tilalom).A szolgáltatás díjmentes a kedvezményezett részére. A díjmentesség nem terjed ki az  üzemanyagra, a személyek balesetbiztosítására, a Casco önrészre, a cserautó ki-és visszaviteli költségére, valamint a kiegészítő tartozékokra ( hólánc; tetőcsomagtartó, stb. ).Az Assistance központ igyekszik Ford típusú gépjárművet biztosítani cserautóként az ügyfél részére. Amennyiben haszongépjármű cseréjéről gondoskodik, mindent meg tesz annak érdekében , hogy  megfelelő gépjárművet szolgáltasson az üzleti út folytonosságának biztosítására.

Az utazás folytatása:  
Ha a műszaki hiba a biztosított   lakó – ill. telephelyétől, több mint 80 km-re történt és  a javítás nem végezhető el a meghibásodás napján, az Assistance program a következőket fedezi:
 • az utazás költségeit a meghibásodás helyszínétől a célállomásig és a kedvezményezett lakóhelyéig,
 • a visszaút költségeit a célállomástól a kedvezményezett lakóhelyéig, ha a gépjárművet nem lehetett megjavítani,
 • A vissza út költségeit a célállomástól a kedvezményezett lakóhelyéig a biztosítottak részére vagy az utazás befejezését követően a lakóhelyig, egy személy részére a megjavított gépjárműért történő visszautazás költségeit a lakóhelytől a javítás helyszínéig. ( A megjavított gépjármű is haza szállítható, ha annak költségei nem haladják meg az egy személy lakóhelyétől a javításhelyszínéig történő utazásának költségeit.)
 • A tovább-, vagy hazautazáshoz első osztályú vasúti menetjegy költségeit a kedvezményezett részére. 6 órát meghaladó vasúti út esetén turista osztályú repülőjegy költségeit fedezi az assistance program.
Szállás:  
Ha a műszaki hiba a tulajdonos vagy járművezető lakóhelyétől 80 km –nél messzebb következett be és a javítás  nem végezhető el a meghibásodás napján, a biztosított személyek szállodai elhelyezésének költségét az Assistance program fedezi a javítás idejére, de legfeljebb   3 éjszakára, és éjszakánként 100 Euró+ Áfa értékhatárig reggelivel együtt.

Utasok szállításának, kiszállítások költségei: 
Amennyiben az ügyfél igényli, helyközi szállítás biztosított részére a műszaki hiba vagy márkakereskedés helyszínétől a további Assistance szolgáltatások igénybevátelének helyszínéig, vagy a kiegészítő Assistance szolgáltatások helyszínétől a márkakereskedésig 50Euro + Áfa értékben meghibásodásonként.

Cseregépjármű, utazás folytatása, szállás szolgáltatások összevonása:  
Cseregépjármű, szállás és utazás folytatása szolgáltatások nem vonhatók össze. A csergépjármű, szállás és utazás folytatása szolgáltatások a Ford Assistance jóváhagyásával történnek.

Gépjármű hazaszállítása külföldről
Ha a gépkocsi javítását nem lehet 5 napon belül elvégezni vagy a gépjárművet nem lehet megjavítani, azt a biztosított otthonához legközelebb eső márkakereskedésbe szállítja a Ford Assistance.

Ford Assistance területi hatálya Európában:
Andorra, Görögország, Montenegró, Svédország, Ausztria, Hollandia, Németország, Szerbia, Belgium, Horvátország, Norvégia, Szlovákia, Bosznia, Olaszország, Szicília, Szardínia, Hercegovina, Írország, San Marino, Vatikán, Bulgária, Lengyelország, Oroszország, Törökország, Luxemburg, Portugália, Ukrajna, Cseh Köztársaság, Dánia, Macedónia, Románia, Szlovénia, Gibraltár, Egyesült Királyság, Magyarország, Málta, Svájc+Lichtenstein, Franciaország

Márkakereskedésünk hírei